© Het Taallab


Deze site is een product van JansonAdvies.

Het gebruik van
de informatie voor onderwijsdoeleinden
is vrij.


Gebruik of overname van de inhoud van deze site voor commerciële doeleinden is verboden.

Kijk voor nog meer informatie op mijn andere website:


www.janson.academy

Allerlei materialen die het werken met Op zoek naar letters ondersteunen,

zowel voor de leerlingen als de onderwijsgevenden.

Voorbeeld van een brief die de ouders kort op de hoogte stelt van de veranderingen bij het leren spellen.
Het is een Word-bestand, zodat je de brief zelf kunt aanpassen.

brief aan ouders over spelling.docx (12.76KB)

Elementen voor een portfolio spelling
In dit document vind je de pagina's, waarmee je een portfolio kunt samenstellen. Voor elke nieuwe categorie komt er steeds een pagina bij.
portfolio spelling.docx (202.25KB)

zelfevaluatielijst spellingcategorieën
Hierop kunnen kinderen hun beheersing van de diverse categorieën inschatten.
Op basis hiervan kunnen ze dan prioriteiten stellen om gericht verder te oefenen.

categorie-indeling met voorbeeld.pdf (158.13KB)

Orientatie op het gebruik van ou of au


Hieronder vind je een bestand met 12 au-plaatjes en 12 ou-plaatjes. Je kunt die op het beeldscherm laten benoemen, zodat ze de woorden die bij deze foto's horen kunnen associëren met de schrijfwijze met au of ou.


Een variant is dat je de bijpassende woorden print en uitknipt. Daarmee kunnen ze dan oefenen in duo's: een leerling noemt het woord bij een plaatje op het beeldscherm en benoemt de schrijfwijze en de andere leerling legt daarna het betreffende woord erbij, als controle en woordbeeld.


Een andere variant krijg je door deze twee A4-tjes met plaatjes in kleur te printen en dan de plaatjes los te knippen. Door de au-plaatjes met 4 plaatjes uit de ou-serie te vermengen, en al die plaatjes omgekeerd op een stapeltje te leggen, ontstaat er een minder voorspelbare serie. In een tweetal mogen ze dan om beurten een plaatje omdraaien en het bijbehorende woord noemen en dan vertellen of dat woord met au of ou geschreven moet worden.


Let erop dat steeds de klanken uitgangspunt blijven en dat je niet kiest voor visuele inprenting, maar slechts voor visuele ondersteuning van het klankpatroon. Dat is namelijk een betere voorbereiding op de toepassingssituatie.

Dit kun je vervolgens ook (laten) doen met de ei en de ij.
Afhankelijk van de plek in het land waar je dit doet, kan de streektaal hierbij een (positieve) rol spelen.
Waar men in de spreektaal zegt [diek] en [tiet] tegen de woorden dijk en tijd,
kunnen kinderen die verschillen meestal ook zo opsporen...

Registratielijsten

dictees met analyseoverzicht
dictee-analyses.xlsx (129.39KB)

Oefening om te herkennen wat je hoort
Het gaat hier om de termen klinker en medeklinker en het verschil tussen korte klinker, lange klinker en tweeklank en om de termen samenstelling en afleiding.
Opdracht spellingtermen.pdf (177.13KB)

Oefenfase 5
Opsporen of de (hier onderstreepte) woorden in zinnen goed of fout zijn gespeld
en onderbouwen waarom dat op die plek goed of fout is.

Ook samen de oorzaken, waardoor daar een dergelijke fout gemaakt kan zijn,
bedenken en verwoorden.

Dit zijn de kernpunten van oefenfase 5.

Wat is bij de inheemse niet-klankzuivere categorieën de essentie?
Aanwijzingen waarmee een juiste of foute toepassing van een categorie kan worden herkend en onderbouwd.
hulpkaarten bij de Fase 5 oefeningen inheems niet-klankzuiver.pdf (350.31KB)

Beschrijving van de niet-klankzuivere categorieën
Deze uitleg van de niet-klankzuivere woorden is vooral bedoeld voor kinderen in de bovenbouw po.
Vooral kinderen die eerst met een andere didactiek werkten, kunnen hierin opzoeken
wat er met woorden aan de hand is. Ook als ze bij het lezen van zelfgekozen teksten
woorden tegenkomen die letters of lettercombinaties hebben, die ze niet gewend zijn,
zouden in deze beschrijvingen kunnen opzoeken wat er aan de hand is.

spellingcategorieën uitgelegd voor leerlingen (met voorbeelden)_3.pdf (634.78KB)