© Het Taallab


Deze site is een product van JansonAdvies.

Het gebruik van
de informatie voor onderwijsdoeleinden
is vrij.


Gebruik of overname van de inhoud
van deze site
voor commerciële doeleinden is verboden.

Kijk voor nog meer informatie op mijn andere website:


www.janson.academy

Op speurtocht door onze grammatica


Het boek met deze titel is in mei 2020 uitgekomen.

nieuw kaft.jpg

Op deze pagina staan voorbeelden van onderzoeks- en oefenopdrachten die bij dit boek aansluiten.
Ook de doelen uit het boek vind je hier.

Twee soorten zinnen
Kaartjes met peuterzinnen, ter introductie van het verschil tussen doenzinnen en zijnzinnen, zoals beschreven in hoofdstuk 7.
peuterzinnen_1.pdf (64.69KB)

Hoe schrijf je de persoonsvorm?
Dit beslisschema komt uit Op zoek naar letters. De eerste stap is heel essentieel: als een woord geen persoonsvorm is, geldt de normale spellingsystematiek.
Keuzeschema spelling van de persoonsvorm compleet.pdf (129.66KB)

In dit filmpje wordt (in de context van een middeleeuws klooster) uitgelegd hoe je een boek moet open doen en weer sluiten en hoe je moet bladeren.

Zinnen lijmen
Groepjes van twee of drie zinnetjes kun je met een of twee voegwoorden tot een zin samenvoegen. Daarmee wordt meteen duidelijk waarom die woordjes zo heten: (samen)voegen is net zoiets als aan elkaar vastplakken.

En zulke zinnetjes kun je zelf ook bedenken, voor een ander. Dit is onderdeel van hoofdstuk 9.
Zinnen samenvoegen met een voegwoord.pdf (32.39KB)

Het voorzetsel aan
Er zijn veel werkwoorden die beginnen met het voorzetsel aan. Daar zijn ook werkwoorden bij die precies gelijk zijn, maar dan wel iets heel anders kunnen betekenen.

Ook komt dat woordje 'aan' in de ene betekenis los te staan in een zin, terwijl dat woordje in een andere betekenis juist altijd eraan vast blijft. Veel kansen voor nader onderzoek...
Een bijzonder voorzetsel.pdf (78.84KB)

Een zelfstandig naamwoord gemaakt van een werkwoord of omgekeerd
Aan de hand van een paar voorbeelden zet je kinderen op het spoor van zulke verbanden. Door die woorden in zinnen te gebruiken, worden de verbanden, maar ook de verschillen, duidelijk.
Woorden maken van andere woorden.pdf (73.46KB)

Decor of drama?
In deze zinnen staan omstandigheden genoemd. Hoe feitelijk of gekleurd zijn die?
Zoek de omstandigheden.pdf (74.09KB)

Herkennen en onderzoeken van woordgroepen in een zin.
Welke woorden blijven bij elkaar? Maakt de volgorde van de bijvoeglijke naamwoorden wat uit voor de betekenis van die woordgroep?
woordgroepen.pdf (284.54KB)

Een verhaal schrijven
Een schilderij van Jan Steen geeft een moment weer; wat ging daaraan vooraf en hoe ging het verder?
Kinderen leren een poes dansen - schrijfopdracht.pdf (551.41KB)

https://www.youtube.com/watch?v=M5DPftV-cuw


Er was een nieuw boek van Charlotte Dematons over het alfabet!
In dit filmpje introduceert zij haar nieuwe boek.


alle getekende woorden vind je op https://www.alfabetboek.nl/

Enkele foto's uit 'Op speurtocht door onze grammatica':

Fotocollages als zoekplaatjes
Op deze foto's, die ik op allerlei plekken heb gemaakt, kunnen kinderen op zoek gaan naar voorwerpen, verschijnselen en situaties die ze met een of meer woorden kunnen benoemen of beschrijven, of die ze in een verhalende of informatieve tekst kunnen verwerken.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)

Doelen van grammatica
Dit doelenoverzicht komt uit het boek. In vier fasen en drie invalshoeken staan inzichten, kennis en vaardigheden benoemd, die kinderen zich door de jaren heen eigen kunnen maken en gebruiken.
doelenoverzicht.pdf (518.22KB)

Hier zie je drie foto’s die ik heb gemaakt in Nederland.

Wat zie je op elke foto? Hoe heet dat en waarvoor gebruikt(e) men dat?

Op de foto rechts is veel meer te zien dan je eerst zou denken… wat is daar ‘verstopt’?

Wil je meer weten?

Mail me dan even waarover je nog vragen hebt!