Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Oefenkaarten bij Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek

Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)
Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)
Oefenkaarten klankzuivere en klankonzuivere woorden
Met deze kaarten oefenen leerlingen in tweetallen mondeling de basis van de spelling: bij elke klank horen een of twee vaste letters. Ook veel klankzuivere samenstellingen. De A-kant en de B-kant staan op aparte pagina's.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)
Oefenkaarten klankzuivere en klankonzuivere woorden
Met deze kaarten oefenen leerlingen in tweetallen mondeling de basis van de spelling: bij elke klank horen een of twee vaste letters. Ook veel klankzuivere samenstellingen. De A-kant en de B-kant staan op aparte pagina's.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)


Opdrachtkaarten

Om te weten wat je met de oefenkaarten moet doen zijn er bij elke oefenfase opdrachtkaarten beschikbaar. Deze zijn hieronder per fase te downloaden. 
De verschillende kaarten per fase hebben elk een ander doel of accent.
Let er daarom goed op welke opdracht voor welke leerlingen aan de orde is.


Oefenkaarten voor de nietklankzuivere categorieën

De oefenkaarten voor de nietklankzuivere categorieën zijn opgesplitst in inheemse woorden, uitheemse woorden en woorden waarvan de spelling door de betekenis wordt bepaald. De inheemse woorden zijn verdeeld over serie 1 (= eerste kennismaking met de categorieën 1 t/m 13a) en serie 2 (=vervolg met dezelfde categorieën, maar dan met meerdere categorieën in een woord). 
Deze kaarten zijn nu per categorie gesplitst, zodat ze sneller zijn terug te vinden, als kinderen die via een tablet of laptop gebruiken (9 - 9 -2019).


nietklankzuivere categorieën: inheemse woorden serie 1  

3 sjwa.pdf (118.47KB)
3 sjwa.pdf (118.47KB)
4 [ngk] = nk.pdf (237.8KB)
4 [ngk] = nk.pdf (237.8KB)
6 cht of gd.pdf (74.94KB)
6 cht of gd.pdf (74.94KB)
9 au of ou.pdf (246.74KB)
9 au of ou.pdf (246.74KB)
10 [-w] = uw.pdf (262.5KB)
10 [-w] = uw.pdf (262.5KB)
11 ei of ij.pdf (103.38KB)
11 ei of ij.pdf (103.38KB)


 nietklankzuivere categorieën: inheemse woorden serie 2

Hierna komen nog de  uitheemse woorden en een paar categorieën die niet op de klank, maar op de betekenis zijn gebaseerd. 

Uitheemse nietklankzuivere categorieën

Ook deze kaarten zijn verdeeld over twee series. 
Serie 1 biedt de woorden grotendeels vrij overzichtelijk aan. Deze zijn bedoeld voor eerste kennismaking en oefening daarmee.
Serie 2 is meer bedoeld als verdieping, doordat er meer categorieën voorkomen in een woord en/of dat op een kaart meerdere varianten door elkaar staan.
Ik heb op de meeste van deze kaarten aanpassingen aangebracht in de vorm van betekenisuitleg of illustraties bij woorden of door woorden te vervangen of toe te voegen. Ook is het aantal kaarten iets uitgebreid.
(24-9-2019)

serie 1

[ie]=i.pdf (273.26KB)
[ie]=i.pdf (273.26KB)
s of 's.pdf (250.97KB)
s of 's.pdf (250.97KB)
ies of isch.pdf (109.71KB)
ies of isch.pdf (109.71KB)
k of c.pdf (204.28KB)
k of c.pdf (204.28KB)
[k] = ck.pdf (171.38KB)
[k] = ck.pdf (171.38KB)
[ks] - x of ks.pdf (329.43KB)
[ks] - x of ks.pdf (329.43KB)
[s] = c of s.pdf (307.35KB)
[s] = c of s.pdf (307.35KB)
[sj = sh.pdf (335.01KB)
[sj = sh.pdf (335.01KB)
[oo] = au.pdf (172.0KB)
[oo] = au.pdf (172.0KB)
[e] = ai.pdf (319.34KB)
[e] = ai.pdf (319.34KB)
[t] = th of t.pdf (288.06KB)
[t] = th of t.pdf (288.06KB)

serie 2


Oefenkaarten overige categorieën

De resterende categorieën zijn niet alleen gebaseerd op klanken, maar vooral op de betekenis van de woorden.
De oefenkaarten hiervoor zijn ook weer verdeeld over twee series. De basis van elk kenmerk is opgenomen in de woorden van serie 1.
De moeilijker varianten en/of combinaties vind je in serie 2.

serie 1

serie 2


Hieronder staan nog andere kaarten waarmee kinderen verder kunnen oefenen als bepaalde categorieën nog niet vanzelfsprekend worden herkend als ze eigen teksten gaan schrijven.

Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om door bepaalde categorieën te herhalen, gericht te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen herhalings-oefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)
Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om door bepaalde categorieën te herhalen, gericht te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen herhalings-oefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)
Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)
Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)

 

 

Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB)
Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB) 

 

Heb je behoefte aan andere oefenkaarten, laat het me dan even weten...

Opbellen
E-mail
Info