Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Onderzoeks- en oefenideeën
bij Op zoek naar klanken en letters

Op zoek naar klanken
Een aantal ideeën voor activiteiten met kleuters om hen actief te laten luisteren naar en vergelijken van klanken. Dit doen ze dan aan de hand van woorden die ze bij plaatjes bedenken. Met deze ideeën kun je zelf verder rond je eigen thema's of actuele woorden.
Mogelijke vragen bij plaatjes in de klankenhoek.pdf (308.17KB)
Op zoek naar klanken
Een aantal ideeën voor activiteiten met kleuters om hen actief te laten luisteren naar en vergelijken van klanken. Dit doen ze dan aan de hand van woorden die ze bij plaatjes bedenken. Met deze ideeën kun je zelf verder rond je eigen thema's of actuele woorden.
Mogelijke vragen bij plaatjes in de klankenhoek.pdf (308.17KB)
Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)
Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)


Oefenkaarten bij Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek

Oefenkaarten klankzuivere woorden voor digitaal gebruik
Kaarten met een A- en een B-versie voor gebruik in duo's. Zowel woorden met één klankgroep, als samenstellingen.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)
Oefenkaarten klankzuivere woorden voor digitaal gebruik
Kaarten met een A- en een B-versie voor gebruik in duo's. Zowel woorden met één klankgroep, als samenstellingen.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)
Printversie op A5
43 kaarten met klankzuivere woorden met één klankgroep
Oefenkaarten klankzuiver één klankgroep k1 - k43.pdf (736.51KB)
Printversie op A5
43 kaarten met klankzuivere woorden met één klankgroep
Oefenkaarten klankzuiver één klankgroep k1 - k43.pdf (736.51KB)
Printversie op A5
Oefenkaarten met klankzuivere samenstellingen
oefenkaarten klankzuivere woorden - serie 2 - samenstellingen_1.pdf (131.42KB)
Printversie op A5
Oefenkaarten met klankzuivere samenstellingen
oefenkaarten klankzuivere woorden - serie 2 - samenstellingen_1.pdf (131.42KB)
Printversie op A5
Oefenkaart met klankzuivere woorden met twee of drie klankgroepen, maar dat zijn geen samenstellingen
klankzuivere woorden met 2 of 3 klankgroepen, maar geen samenstelling.pdf (136.4KB)
Printversie op A5
Oefenkaart met klankzuivere woorden met twee of drie klankgroepen, maar dat zijn geen samenstellingen
klankzuivere woorden met 2 of 3 klankgroepen, maar geen samenstelling.pdf (136.4KB)


Opdrachtkaarten

Om te weten wat je met de oefenkaarten moet doen zijn er bij elke oefenfase opdrachtkaarten beschikbaar. Deze zijn hieronder per fase te downloaden. 
De verschillende kaarten per fase hebben elk een ander doel of accent. Let er daarom goed op welke opdracht voor welke leerlingen aan de orde is.

Oefenkaarten voor
de niet-klankzuivere categorieën

De oefenkaarten voor de niet-klankzuivere categorieën zijn opgesplitst in inheemse woorden, uitheemse woorden en woorden waarvan de spelling door de betekenis wordt bepaald. De inheemse woorden zijn verdeeld over serie 1 (= eerste kennismaking met de categorieën 1 t/m 13a) en serie 2 (=vervolg met dezelfde categorieën, maar dan met meerdere categorieën in een woord). 


Oefenkaarten in een versie voor digitaal gebruik
als kinderen met de kaarten op een tablet of laptop oefenen.
nietklankzuivere inheemse woorden - serie 1 

3 sjwa.pdf (118.47KB)
3 sjwa.pdf (118.47KB)
4 [ngk] = nk.pdf (237.8KB)
4 [ngk] = nk.pdf (237.8KB)
6 cht of gd.pdf (74.94KB)
6 cht of gd.pdf (74.94KB)
9 au of ou.pdf (246.74KB)
9 au of ou.pdf (246.74KB)
10 [-w] = uw.pdf (262.5KB)
10 [-w] = uw.pdf (262.5KB)
11 ei of ij.pdf (103.38KB)
11 ei of ij.pdf (103.38KB)

Niet-klankzuivere inheemse woorden
printversie op A5-formaat 
serie 1 (eerste oefenfase voor deze categorieën)

nk 3 sjwa.pdf (122.21KB)
nk 3 sjwa.pdf (122.21KB)
nk 9 au of ou.pdf (252.32KB)
nk 9 au of ou.pdf (252.32KB)
nk 11 ei of ij.pdf (106.95KB)
nk 11 ei of ij.pdf (106.95KB)

Niet-klankzuivere inheemse woorden 
printversie op A5-formaat 
serie 2 (verdiepende oefenfase voor deze categorieën)

oefenkaarten voor digitaal gebruik 
nietklankzuivere categorieën inheemse woorden - serie 2

Hierna komen nog de  uitheemse woorden en een paar categorieën die niet op de klank, maar op de betekenis zijn gebaseerd. 

Uitheemse niet-klankzuivere categorieën

Ook deze kaarten zijn verdeeld over twee series. 
Serie 1 biedt de woorden grotendeels vrij overzichtelijk aan. Deze zijn bedoeld voor eerste kennismaking en oefening daarmee.
Serie 2 is meer bedoeld als verdieping, doordat er meer categorieën voorkomen in een woord en/of dat op een kaart meerdere varianten door elkaar staan.
Ik heb op de meeste van deze kaarten aanpassingen aangebracht in de vorm van betekenisuitleg of illustraties bij woorden of door woorden te vervangen of toe te voegen. Ook is het aantal kaarten iets uitgebreid. (24-9-2019)

serie 1 - oefenkaarten uitheemse niet-klankzuivere woorden   -  voor digitaal gebrui

[ie]=i.pdf (273.26KB)
[ie]=i.pdf (273.26KB)
s of 's.pdf (250.97KB)
s of 's.pdf (250.97KB)
ies of isch.pdf (109.71KB)
ies of isch.pdf (109.71KB)
k of c.pdf (204.28KB)
k of c.pdf (204.28KB)
[k] = ck.pdf (171.38KB)
[k] = ck.pdf (171.38KB)
[ks] - x of ks.pdf (329.43KB)
[ks] - x of ks.pdf (329.43KB)
[s] = c of s.pdf (307.35KB)
[s] = c of s.pdf (307.35KB)
[sj = sh.pdf (335.01KB)
[sj = sh.pdf (335.01KB)
[oo] = au.pdf (172.0KB)
[oo] = au.pdf (172.0KB)
[e] = ai.pdf (319.34KB)
[e] = ai.pdf (319.34KB)
[t] = th of t.pdf (288.06KB)
[t] = th of t.pdf (288.06KB)

serie 1 - oefenkaarten uitheemse nietklankzuivere woorden   -   print-versie op A5

nk 14a s of 's.pdf (254.17KB)
nk 14a s of 's.pdf (254.17KB)

serie 2 - oefenkaarten uitheemse nietklankzuivere woorden   -   voor digitaal gebruik

serie 2 - oefenkaarten uitheemse nietklankzuivere woorden    -     print-versie op A5

Oefenkaarten overige categorieën

De resterende categorieën zijn niet alleen gebaseerd op klanken, maar vooral op de betekenis van de woorden.
De oefenkaarten hiervoor zijn ook weer verdeeld over twee series. De basis van elk kenmerk is opgenomen in de woorden van serie 1.
De moeilijker varianten en/of combinaties vind je in serie 2.

oefenkaarten voor digitaal gebruik - serie 1

oefenkaarten print-versie op A5 - serie 1

oefenkaarten voor digitaal gebruik - serie 2

oefenkaarten print-versie op A5 - serie 2

Aanvullend oefenmateriaal
Hieronder staan nog andere kaarten waarmee kinderen verder kunnen oefenen als bepaalde categorieën nog niet vanzelfsprekend worden herkend als ze eigen teksten gaan schrijven. Deze kaarten zijn dus niet een standaardvervolg voor iedere leerling.

Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om gericht met bepaalde categorieën te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen en op maat gemaakte herhalingsoefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)
Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om gericht met bepaalde categorieën te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen en op maat gemaakte herhalingsoefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)
Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)
Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)

 

 

Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB)
Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB) 

 

Heb je behoefte aan andere oefenkaarten, laat het me dan even weten...

Opbellen
E-mail
Info