Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Onderzoeks- en oefenideeën
bij Op zoek naar klanken en letters

Op zoek naar klanken
Een aantal ideeën voor activiteiten met kleuters om hen actief te laten luisteren naar en vergelijken van klanken. Dit doen ze dan aan de hand van woorden die ze bij plaatjes bedenken. Met deze ideeën kun je zelf verder rond je eigen thema's of actuele woorden.
Mogelijke vragen bij plaatjes in de klankenhoek.pdf (308.17KB)
Op zoek naar klanken
Een aantal ideeën voor activiteiten met kleuters om hen actief te laten luisteren naar en vergelijken van klanken. Dit doen ze dan aan de hand van woorden die ze bij plaatjes bedenken. Met deze ideeën kun je zelf verder rond je eigen thema's of actuele woorden.
Mogelijke vragen bij plaatjes in de klankenhoek.pdf (308.17KB)
Op zoek naar gelijke klanken
Deze twee pagina's geven voorbeelden van hoe je jonge kinderen op het spoor van klanken kunt zetten. Door ze de namen van wat ze zien op een paar plaatjes te laten vergelijken, ontdekken ze de gelijke klank.
Luister goed.pdf (1010.59KB)
Op zoek naar gelijke klanken
Deze twee pagina's geven voorbeelden van hoe je jonge kinderen op het spoor van klanken kunt zetten. Door ze de namen van wat ze zien op een paar plaatjes te laten vergelijken, ontdekken ze de gelijke klank.
Luister goed.pdf (1010.59KB)
Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)
Fotocollages als inspiratiebron
Deze fotoverzameling (eigen werk...) is bedoeld om kinderen op ideeën te brengen voor woorden met bepaalde klanken en/of als inspiratie voor het maken van eigen teksten. Ze kunnen daarom in alle leerjaren ingezet worden.
plaatjes compleet.pdf (18.52MB)


Oefenkaarten bij Op zoek naar letters -
de andere spelling- en grammaticadidactiek

Oefenkaarten klankzuivere woorden voor digitaal gebruik
Kaarten met een A- en een B-versie voor gebruik in duo's. Zowel woorden met één klankgroep, als samenstellingen.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)
Oefenkaarten klankzuivere woorden voor digitaal gebruik
Kaarten met een A- en een B-versie voor gebruik in duo's. Zowel woorden met één klankgroep, als samenstellingen.
Oefenkaarten klank(on)zuiver 2019 A en B gescheiden.pdf (803.9KB)
Printversie op A5
43 kaarten met klankzuivere woorden met één klankgroep
Oefenkaarten klankzuiver één klankgroep k1 - k43.pdf (736.51KB)
Printversie op A5
43 kaarten met klankzuivere woorden met één klankgroep
Oefenkaarten klankzuiver één klankgroep k1 - k43.pdf (736.51KB)
Printversie op A5
Oefenkaarten met klankzuivere samenstellingen
oefenkaarten klankzuivere woorden - serie 2 - samenstellingen_1.pdf (131.42KB)
Printversie op A5
Oefenkaarten met klankzuivere samenstellingen
oefenkaarten klankzuivere woorden - serie 2 - samenstellingen_1.pdf (131.42KB)
Printversie op A5
Oefenkaart met klankzuivere woorden met twee of drie klankgroepen, maar dat zijn geen samenstellingen
klankzuivere woorden met 2 of 3 klankgroepen, maar geen samenstelling.pdf (136.4KB)
Printversie op A5
Oefenkaart met klankzuivere woorden met twee of drie klankgroepen, maar dat zijn geen samenstellingen
klankzuivere woorden met 2 of 3 klankgroepen, maar geen samenstelling.pdf (136.4KB)


Opdrachtkaarten voor de oefenfasen

Om te weten wat je met de oefenkaarten moet doen zijn er bij elke oefenfase opdrachtkaarten beschikbaar. Deze zijn hieronder per fase te downloaden. 
De verschillende kaarten per fase hebben elk een ander doel of accent. Let er daarom goed op welke opdracht voor welke leerlingen aan de orde is.

met de correcte uitspraak nazeggen
opdrachtkaarten fase 1.pdf (106.11KB)
met de correcte uitspraak nazeggen
opdrachtkaarten fase 1.pdf (106.11KB)
klankgroepen onderscheiden en de klemtoon herkennen
opdrachtkaarten fase 2.pdf (119.9KB)
klankgroepen onderscheiden en de klemtoon herkennen
opdrachtkaarten fase 2.pdf (119.9KB)
klankgroepenschema's
bijlagen bij opdrachtkaarten fase 2.pdf (106.08KB)
klankgroepenschema's
bijlagen bij opdrachtkaarten fase 2.pdf (106.08KB)
de benodigde letters op volgorde benoemen
opdrachtkaarten fase 3.pdf (112.35KB)
de benodigde letters op volgorde benoemen
opdrachtkaarten fase 3.pdf (112.35KB)
nog wat lastige woorden correct proberen te schrijven
opdrachtkaarten fase 4.pdf (105.36KB)
nog wat lastige woorden correct proberen te schrijven
opdrachtkaarten fase 4.pdf (105.36KB)
de spelling toepassen in een eigen tekst
opdrachtkaarten fase 6.pdf (127.43KB)
de spelling toepassen in een eigen tekst
opdrachtkaarten fase 6.pdf (127.43KB)

Oefenkaarten voor
de niet-klankzuivere categorieën

De oefenkaarten voor de niet-klankzuivere categorieën zijn opgesplitst in inheemse woorden, uitheemse woorden en woorden waarvan de spelling door de betekenis wordt bepaald. De inheemse woorden zijn verdeeld over serie 1 (= eerste kennismaking met de categorieën 1 t/m 13a) en serie 2 (=vervolg met dezelfde categorieën, maar dan met meerdere categorieën in een woord). 

inheemse niet-klankzuivere woorden
De nummering van de kaarten loopt per categorie door van serie 1 naar serie 2
overzicht oefenkaarten van inheemse nk-woorden serie 1 en 2.pdf (94.71KB)
inheemse niet-klankzuivere woorden
De nummering van de kaarten loopt per categorie door van serie 1 naar serie 2
overzicht oefenkaarten van inheemse nk-woorden serie 1 en 2.pdf (94.71KB)

Oefenkaarten met niet-klankzuivere inheemse woorden
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen)
serie 1
(eerste oefenfase voor deze categorieën)

nk 3 sjwa.pdf (122.63KB)
nk 3 sjwa.pdf (122.63KB)
nk 4 [ngk]=nk.pdf (249.54KB)
nk 4 [ngk]=nk.pdf (249.54KB)
nk 11 ei of ij.pdf (107.16KB)
nk 11 ei of ij.pdf (107.16KB)

Oefenkaarten met niet-klankzuivere inheemse woorden 
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen)
serie 2 
(verdiepende oefenfase met meer complexe woorden)

de uitheemse varianten met ow en ao als spelling voor [ou] staan nu op een kaart bij de uitheemse niet-klankzuivere woorden
nk 9 [ou] = au(w) of ou(w) vervolg.pdf (248.2KB)
de uitheemse varianten met ow en ao als spelling voor [ou] staan nu op een kaart bij de uitheemse niet-klankzuivere woorden
nk 9 [ou] = au(w) of ou(w) vervolg.pdf (248.2KB)

Hierna komen nog de  uitheemse woorden en een paar categorieën die niet op de klank, maar op de betekenis zijn gebaseerd. 

Uitheemse niet-klankzuivere categorieën

Ook deze kaarten zijn verdeeld over twee series. 
Serie 1 biedt de woorden grotendeels vrij overzichtelijk aan. Deze zijn bedoeld voor eerste kennismaking en oefening daarmee.
Serie 2 is meer bedoeld als verdieping, doordat er meer categorieën voorkomen in een woord en/of dat op een kaart meerdere varianten door elkaar staan.
Ik heb op de meeste van deze kaarten aanpassingen aangebracht in de vorm van betekenisuitleg of illustraties bij woorden of door woorden te vervangen of toe te voegen. Ook is het aantal kaarten iets uitgebreid. 

oefenkaarten met uitheemse niet-klankzuivere woorden  
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen)  
serie 1  
(eerste oefenfase voor deze categorieën)

dit zijn uitheemse woorden met de klank [ou]
NK 09 - 84b [ou] = ow of ao.pdf (161.22KB)
dit zijn uitheemse woorden met de klank [ou]
NK 09 - 84b [ou] = ow of ao.pdf (161.22KB)
nk 14a s of 's.pdf (254.49KB)
nk 14a s of 's.pdf (254.49KB)

oefenkaarten met uitheemse niet-klankzuivere woorden 
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen) 
serie 2  
(verdiepende oefenfase met meer complexe woorden)

Oefenkaarten overige categorieën

De resterende categorieën zijn niet alleen gebaseerd op klanken, maar vooral op de betekenis van de woorden.
De oefenkaarten hiervoor zijn ook weer verdeeld over twee series. De basis van elk kenmerk is opgenomen in de woorden van serie 1.
De moeilijker varianten en/of combinaties vind je in serie 2.

oefenkaarten niet-klankzuivere woorden
met spelling op basis van betekenisverschillen
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen) 
serie 1

oefenkaarten niet-klankzuivere woorden
met spelling op basis van betekenisverschillen
op A5-formaat (voor op een tablet of om te printen) 
serie 2

Aanvullend oefenmateriaal
Hieronder staan nog andere kaarten waarmee kinderen verder kunnen oefenen als bepaalde categorieën nog niet vanzelfsprekend worden herkend als ze eigen teksten gaan schrijven. Deze kaarten zijn dus niet een standaardvervolg voor iedere leerling.

Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)
Oefenzinnen met nietklankzuivere woorden
Op deze kaarten staan de woorden in zinsverband, waardoor de betekenis duidelijker wordt en andere mogelijkheden tot oefenen ontstaan. De A- en B-kant staan op aparte pagina's
oefenzinnen 2019 A en B gescheiden.pdf (638.22KB)
Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om gericht met bepaalde categorieën te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen en op maat gemaakte herhalingsoefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)
Herhalingskaarten
Deze kaarten bevatten zowel klankzuivere, als nietklankzuivere woorden. Ze kunnen, zoals de naam al aangeeft, worden gebruikt om gericht met bepaalde categorieën te oefenen. Er zijn ook lege kaarten met lijntjes, waarop leerlingen eigen en op maat gemaakte herhalingsoefeningen kunnen zetten. De A- en B-kant staan op aparte pagina's.
Herhalingskaarten 2019 - A en B gescheiden.pdf (1.38MB)

 

 

Hoe vind je en gebruik je de stam van een werkwoord?
Ook hier is een andere benadering nodig dan velen gewend zijn vanuit hun methode...
De stam van een werkwoord.pdf (69.49KB)
Hoe vind je en gebruik je de stam van een werkwoord?
Ook hier is een andere benadering nodig dan velen gewend zijn vanuit hun methode...
De stam van een werkwoord.pdf (69.49KB)


Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB)
Kaarten met zinnen om te oefenen met het beslisschema voor de spelling van persoonsvormen
Bij elk van de vier deelschema's (die hieronder zijn te downloaden) staan zinnen die leerlingen aan elkaar kunnen voorlezen, waarna het vetgedrukte woord herhaald wordt. Daarmee moet de luisterende leerling aan de slag. Daarbij is de eerste vraag steeds: is dit een persoonsvorm?
oefenkaarten persoonsvormspelling_1.pdf (143.93KB)


 

 

Heb je behoefte aan andere oefenkaarten, laat het me dan even weten...

Opbellen
E-mail
Info