Het Taallab

uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

Boeken

Via dit (hier te downloaden) formulier kun je de zes recent door mij gepubliceerde boeken bestellen, waaronder de vier hieronder genoemde over taalonderwerpen.  

Op zoek naar letters (2019)
een beknopte handleiding bij de categorieën nietklankzuivere woorden

Dit boek (op A4-formaat) is op verzoek van leraren gemaakt om hen in staat te stellen snel de essenties van elke categorie nietklankzuivere woorden te checken. Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen.

Op zoek naar letters (2018)
de andere spelling- en grammaticadidactiek

In het eerste deel van het boek beschrijf ik de spellingdidactiek zoals ik die heb ontwikkeld.
In het tweede deel geef ik uitleg over alle (28) nietklankzuivere spellingcategorieën die hierbij horen en geef suggesties om die te introduceren en te laten oefenen. De opdracht- en oefenkaarten die hierbij horen zijn gratis en digitaal beschikbaar.

Het derde deel van het boek is gewijd aan de nieuwe benadering van grammaticaonderwijs, waarin de betekenis centraal staat. Hierin heb ik doelen en suggesties voor activiteiten opgenomen. 
In dit deel is ook speciale aandacht voor de rol van de persoonsvorm en voor de spelling daarvan.
De term 'werkwoordspelling' is daarmee achterhaald. Slechts een deel van de persoonsvormen heeft immers een afwijkende spelling en alle andere werkwoordsvormen houden zich gewoon aan de normale spellingafspraken. We moeten daarom bij de kinderen niet de indruk 
wekken dat de spelling van deze woorden ingewikkeld is.

Op zoek naar klanken en letters (2018)
Doelen en activiteiten voor de leerjaren 1, 2 en 3.   

Hierin beschrijf ik activiteiten voor de oriëntatie op klanken en op lettervormen. Eerst apart, zodat de bedoeling heel eenduidig is, later met elkaar verbonden. Dit boek hoort bij de door mij ontwikkelde spellingdidactiek Op zoek naar letters.
De prijs is € 19,90.  Bestellen kan via bovengenoemd formulier.  

Uitdagend en functioneel taalonderwijs (2017)
Wat je moet weten als je taalonderwijs wilt koppelen aan de thema's van wereldoriëntatie.

Dit boek verscheen in 2017 en hierin beschrijf ik hoe je, zonder een taalmethode te gebruiken, betekenisvol, doelgericht en actief taalonderwijs kunt geven. Het boek heeft drie delen: waarom en waartoe? wat? hoe? 
De prijs is € 24,95. Bestellen kan via bovengenoemd formulier.

Artikelen

Spelling moet je snappen...
Dit artikel beschrijft de kernpunten van de didactiek van Op zoek naar letters.
Laat kinderen snappen wat ze doen - ook bij spelling....pdf (201.5KB)
Spelling moet je snappen...
Dit artikel beschrijft de kernpunten van de didactiek van Op zoek naar letters.
Laat kinderen snappen wat ze doen - ook bij spelling....pdf (201.5KB)
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
In dit artikel uit het Jeelo-Magazine 2018-2019 beschrijf ik wat de meerwaarde is van taalonderwijs dat is verbonden met en/of voortkomt uit projectmatig of thematisch onderwijs. Taalactiviteiten worden daardoor echt betekenisvol.
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving.pdf (123.24KB)
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving
In dit artikel uit het Jeelo-Magazine 2018-2019 beschrijf ik wat de meerwaarde is van taalonderwijs dat is verbonden met en/of voortkomt uit projectmatig of thematisch onderwijs. Taalactiviteiten worden daardoor echt betekenisvol.
Taalonderwijs vraagt een rijke leeromgeving.pdf (123.24KB)
Grammatica is leuk (deel 3)
In dit derde en laatste artikel gaat het over de omstandigheden die een zin beschrijft: decor en drama. Daarmee spelen maakt schrijven, spreken, lezen en luisteren pas echt een uitdaging!
grammatica is leuk deel 3.pdf (105.11KB)
Grammatica is leuk (deel 3)
In dit derde en laatste artikel gaat het over de omstandigheden die een zin beschrijft: decor en drama. Daarmee spelen maakt schrijven, spreken, lezen en luisteren pas echt een uitdaging!
grammatica is leuk deel 3.pdf (105.11KB)
Grammatica is leuk! (deel 2)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin de rollen in een zin ontdekt worden.
grammatica is leuk! deel 2.pdf (72.85KB)
Grammatica is leuk! (deel 2)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin de rollen in een zin ontdekt worden.
grammatica is leuk! deel 2.pdf (72.85KB)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin via peutertaal het verschil tussen doenzinnen en zijnzinnen ontdekt wordt.
grammatica is leuk - deel 1.pdf (86.76KB)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Op betekenis gerichte aanpak van grammatica, waarin via peutertaal het verschil tussen doenzinnen en zijnzinnen ontdekt wordt.
grammatica is leuk - deel 1.pdf (86.76KB)
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
In dit artikel uit het Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs 8 (12) dat in januari 2018 verscheen, beschrijf ik hoe je leerlingen vanuit de betekenis kunt laten onderzoeken wat de functie en samenhang van zinsdelen is. Hierbij gaat het niet om de namen, maar om wat die zinsdelen bijdragen aan de betekenis van zinnen.
Hoe nuttig zijn grammaticalessen.pdf (112.39KB)
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
In dit artikel uit het Tijdschrift Taal voor opleiders en onderwijsadviseurs 8 (12) dat in januari 2018 verscheen, beschrijf ik hoe je leerlingen vanuit de betekenis kunt laten onderzoeken wat de functie en samenhang van zinsdelen is. Hierbij gaat het niet om de namen, maar om wat die zinsdelen bijdragen aan de betekenis van zinnen.
Hoe nuttig zijn grammaticalessen.pdf (112.39KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
In JSW van mei 2017 verscheen dit artikel, waarin ik beschrijf waardoor de in veel scholen gehanteerde werkwoordspelling niet effectief is - en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Werkwoordspelling zonder ballast
In JSW van mei 2017 verscheen dit artikel, waarin ik beschrijf waardoor de in veel scholen gehanteerde werkwoordspelling niet effectief is - en hoe het anders kan.
werkwoordspelling zonder ballast JSW.pdf (761.83KB)
Oefenen van spelling
In de maandelijkse Nieuwsbrief Op zoek naar letters (mei 2017) schreef ik dit artikel n.a.v. observaties bij en vragen van leraren. Oefenen is niet in elke groep al een leeractiviteit...
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Oefenen van spelling
In de maandelijkse Nieuwsbrief Op zoek naar letters (mei 2017) schreef ik dit artikel n.a.v. observaties bij en vragen van leraren. Oefenen is niet in elke groep al een leeractiviteit...
Oefenen van spelling.pdf (179.19KB)
Het verschil tussen leren lezen en leren spellen
Het leerproces dat nodig is voor leren lezen en voor leren spellen verschilt: niet alleen in de les, maar ook in je brein.
Taal lezen primair sept 2014.pdf (439.98KB)
Het verschil tussen leren lezen en leren spellen
Het leerproces dat nodig is voor leren lezen en voor leren spellen verschilt: niet alleen in de les, maar ook in je brein.
Taal lezen primair sept 2014.pdf (439.98KB)
Begrijp jij wat je leest?
In dit artikel uit MeerTaal ga ik na wat nodig is om lessen begrijpend lezen effectief te maken.
06-Begrijp jij wat je leest.pdf (685.49KB)
Begrijp jij wat je leest?
In dit artikel uit MeerTaal ga ik na wat nodig is om lessen begrijpend lezen effectief te maken.
06-Begrijp jij wat je leest.pdf (685.49KB)
Typering denkend lezen
Wat is nodig om leerlingen te leren dat ze blijven denken tijdens het lezen?
typering denkend lezen.pdf (462.45KB)
Typering denkend lezen
Wat is nodig om leerlingen te leren dat ze blijven denken tijdens het lezen?
typering denkend lezen.pdf (462.45KB)
IPC en taal
Een voorbeeld van hoe een school taalonderwijs combineert met het werken met het International Primary Curriculum (IPC).
ipc en taal.docx.pdf (377.1KB)
IPC en taal
Een voorbeeld van hoe een school taalonderwijs combineert met het werken met het International Primary Curriculum (IPC).
ipc en taal.docx.pdf (377.1KB)
Rekenen met woorden
Je kunt rekenbewerkingen als verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen en delen ook toepassen op woorden.
Rekenen met woorden MT.pdf (389.76KB)
Rekenen met woorden
Je kunt rekenbewerkingen als verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen en delen ook toepassen op woorden.
Rekenen met woorden MT.pdf (389.76KB)


Ideeën om een thema te vertalen in opdrachten:

Een taxonomie van taken
De indeling van typen opdrachten die Bernie Dodge, de uitvinder van webquests, maakte om leerlingen te laten leren op een hoger denkniveau.
Webquests - een taxonomie van taken.pdf (761.03KB)
Een taxonomie van taken
De indeling van typen opdrachten die Bernie Dodge, de uitvinder van webquests, maakte om leerlingen te laten leren op een hoger denkniveau.
Webquests - een taxonomie van taken.pdf (761.03KB)
Een tijd van pruiken en revoluties
Een voorbeeld van een uitwerking van de taxonomie van taken voor een tijdvak uit de geschiedenis.
Een tijd van pruiken en revoluties.pdf (1.29MB)
Een tijd van pruiken en revoluties
Een voorbeeld van een uitwerking van de taxonomie van taken voor een tijdvak uit de geschiedenis.
Een tijd van pruiken en revoluties.pdf (1.29MB)

 


 


 


 


Opbellen
E-mail
Info