Het Taallab

uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

Op zoek naar letters 

de andere spelling- en grammaticadidactiek. 

In deze recente uitgave (2018) over mijn spellingdidactiek heb ik de koppeling van leerstof aan leerjaar losgelaten. Ik beschrijf de achtergrond en de aanpak van onze spelling en de consequenties daarvan voor het spellingonderwijs. De klanken zijn de basis van de spelling, dus ook van de didactiek. Dit leidt tot wat andere categorieën dan in methoden die (ten onrechte) de letters als uitgangspunt hanteren. Al deze categorieën staan uitgebreid beschreven, steeds met aanwijzingen voor de introductie en het oefenen. Het derde deel van het boek beschrijft de nieuwe aanpak van grammatica. Hierin staat de functie van woorden en zinsdelen centraal, omdat die steeds de betekenis van taal bepalen. Deze aanpak noemen we daarom de semantische benadering van grammatica. Hierdoor vervullen de onderzoeksmatige activiteiten van de leerlingen en de verdiepende reflectie daarop voortdurend de rol van verbinding tussen de vier taaldomeinen. 
 

In het deel over grammatica staat ook de didactiek voor de spelling van persoonsvormen beschreven. Door dit aspect tot de essentie terug te brengen is dit spellingonderdeel niet ingewikkeld meer. 

De oefenkaarten die hierbij horen zijn nu kosteloos digitaal beschikbaar.

Bestellen kan via dit formulier. De boeken op deze pagina worden pas bij een bestelling gedrukt (print-on-demand) en dan binnen een week -zonder verzendkosten- bezorgd.

Introductie van klanken en letters

Begin november 2017 is de derde versie verschenen van de handleiding voor de leerjaren 1, 2 en 3 van mijn spellingdidactiek Op zoek naar letters.
Ditmaal heb ik het boek vormgegeven als paperback. De titel is Op zoek naar klanken en letters en dat is precies waarover het in de beschreven activiteiten en de bijbehorende doelen gaat. Eerst als afzonderlijke gebieden waarbij andere zintuigen nodig zijn. Later, als beide voldoende onderzocht zijn en herkend worden, volgen verbindende activiteiten.

Meer boeken verschenen...

In 2016-2017 heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren. 

Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.

In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. Beide titels zijn eind juli 2017 verschenen.

Voor bestellingen zie hierboven.

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, gaat de komende jaren de al aanwezige thema's uitbreiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten. Voor meer info:  www.jeelo.nl


Opbellen
E-mail
Info